Scholenopdekaart

Basisschool Jan Thies

Basisschool Jan Thies

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Op de Jan Thiesschool… …. 

werken we op een manier die voor iedere leerling, individueel en groepsgewijs, voldoende tijd biedt om zo goed mogelijk te presteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het sociaal functioneren want individueel welbevinden is van groot belang. Een kind dat goed ‘in zijn vel’ zit, komt tot betere prestaties. Een leerling die in sociale contacten goed functioneert, gaat met een veilig gevoel naar school. We willen bereiken dat een leerling van de Jan Thiesschool aan het einde van zijn basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijkt en dat hij tot leerresultaten is gekomen die passen bij zijn of haar niveau.

Vandaar: De Jan Thiesschool, een school voor effectief en affectief onderwijs

Effectief, omdat we keuzes maken die voor kinderen het meeste rendement zullen opleveren.
Voorbeelden hiervan zijn: zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verschillende organisatievormen (dag- en weektaak).

Affectief, omdat we veel aandacht besteden aan het welbevinden en presteren van leerlingen. Daarvoor gebruiken we o.a. de Kanjertraining, coöperatieve werkvormen, taakrollen en de Kinderraad.

Contactgegevens

Menso Altinglaan 4
9451KE Rolde

Telefoon:
0592241303
Website:
www.janthiesschool.nl
E-mailadres:
janthies@primah.org

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Henk Norbart

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openbaar Primair Onderw. Aa en Hunze

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
1577
Website:
www.primah.org

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe.