Basisschool Jan Thies

Menso Altinglaan 4 9451 KE Rolde

Schoolfoto van Basisschool Jan Thies

In het kort

Toelichting van de school

Op de Jan Thiesschool… …. 

werken we op een manier die voor iedere leerling, individueel en groepsgewijs, voldoende tijd biedt om zo goed mogelijk te presteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het sociaal functioneren want individueel welbevinden is van groot belang. Een kind dat goed ‘in zijn vel’ zit, komt tot betere prestaties. Een leerling die in sociale contacten goed functioneert, gaat met een veilig gevoel naar school. We willen bereiken dat een leerling van de Jan Thiesschool aan het einde van zijn basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijkt en dat hij tot leerresultaten is gekomen die passen bij zijn of haar niveau.

Vandaar: De Jan Thiesschool, een school voor effectief en affectief onderwijs

Effectief, omdat we keuzes maken die voor kinderen het meeste rendement zullen opleveren.
Voorbeelden hiervan zijn: zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verschillende organisatievormen (dag- en weektaak).

Affectief, omdat we veel aandacht besteden aan het welbevinden en presteren van leerlingen. Daarvoor gebruiken we o.a. de Kanjertraining, coöperatieve werkvormen, taakrollen en de Kinderraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Effectief
  • Affectief
  • Kanjerschool
  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • DaVinci

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de laatste jaren stabiel. Volgens de prognose houdt de school de komende jaren 12 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


 

Terug naar boven