Basisschool Jan Thies

Menso Altinglaan 4 9451 KE Rolde

  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies
  • Schoolfoto van Basisschool Jan Thies

In het kort

Toelichting van de school

Waar staan wij voor?

Door onze manier van werken krijgen alle leerlingen, individueel en groepsgewijs, voldoende tijd om zo goed mogelijk te presteren. Daarnaast besteden we aandacht aan het sociaal functioneren, want het welbevinden van ieder kind is van groot belang. Kinderen die goed in hun vel zitten, komen tot betere prestaties. Kinderen die goed functioneren in sociale contacten, gaan met een veilig gevoel naar school.

Wat willen we graag bereiken?

Wij willen bereiken dat alle kinderen van de Jan Thiesschool aan het einde van hun basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijken en dat hun leerresultaten passen bij hun niveau. Vandaar: obs Jan Thies, voor effectief en affectief onderwijs.

Effectief omdat wij keuzes maken die voor de kinderen het meeste rendement zullen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en werken met coöperatieve werkvormen, taakrollen, het Activerende Directe Instructie Model en verschillende organisatievormen.

Affectief omdat wij veel aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen. Dat doen wij met de Kanjertraining. Informatie over de Kanjertraining is te vinden op de website onder het menu Informatie.

Wat onderscheidt ons?

Vanaf groep 1/2 zetten we vakleerkrachten in voor muziek en gymnastiek. Er werken bij ons onderwijsassistenten voor de “extra handen” in de groepen” voor extra begeleiding en ondersteuning. Vanaf groep 1 zetten we een specialist hoog -en meerbegaafdheid in, zij verzorgt o.a. het Levelspel en Levelwerk. In de groepen 1/2 werken we vanuit de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).Tot slot zijn we een ervaren en deskundig team met juffen én meesters. Bent u nieuwsgierig geworden? We vertellen u graag hoe wij werken en wat u van ons kunt verwachten. U bent van harte welkom voor een kennismaking bij ons op school!

Mede namens het team,

Rogier Weersing

Directeur OBS Jan Thies
Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijn pedagogisch klimaat
  • Alle leerlingen in beeld
  • Kanjerschool!
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Meer aandacht sport en muziek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de laatste jaren stabiel. Volgens de prognose houdt de school de komende jaren 12 groepen. Op 1 oktober 2023 hadden we 277 leerlingen op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
277
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


 

Terug naar boven