Scholenopdekaart

Kindcentrum Oranje Nassau

Kindcentrum Oranje Nassau

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De kindcentrum Oranje Nassau is een middelgrote protestants-christelijke basisschool in het centrum van Nijkerk met momenteel zo’n 340 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Het leerlingenaantal stabiliseert zich rond de 340. De school heeft het duidelijke schoolconcept van een lerende school en is herkenbaar aan een pedagogisch werkklimaat (Vreedzame School) met heldere regels.

Op de website van de school treft u een eerste beeld aan van de school en in de informatie gids treft u de verantwoording aan van het gegeven onderwijs. Alle ouders ontvangen een schoolkalender en een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Contactgegevens

Eijkmanplantsoen 3
3861CW Nijkerk

Telefoon:
0332451708
Website:
kindcentrum-oranjenassau.nl
E-mailadres:
info.on@pcogv.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ben Hiemstra

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Sticht. Prot. Christ. Onderw. 'Gelderse Vallei'

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2892
Website:
www.pcogeldersevallei.nl

Samenwerkingsverband

SWV 25-09 PO


Foto-impressie