Scholenopdekaart

Jong Geleerd

Jong Geleerd

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenw. PC en RK

Beste ouders en verzorgers,

Met deze informatie willen wij u een indruk geven over onze ideeën met betrekking tot onderwijs en opvoeding. U kunt zich verdiepen in de doelstellingen, de wijze van lesgeven, de lesmethodes, de sfeer waarin we werken, de afspraken en regels, de zorg voor ieder kind en de samenwerking met de ouders. Deze informatie is voor de huidige ouders/verzorgers van kinderen op onze school zodat zij weten wat er speelt en wat belangrijk is. Het maakt het voor ‘nieuwe’ ouders/ verzorgers misschien gemakkelijker om een verantwoorde schoolkeuze te maken.De meest actuele informatie treft u aan op onze eigen website: http://www.jong-geleerd.nu. Met deze website willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat er op onze school plaatsvindt. Voor het nieuws in de groepen maken we gebruik van ons intern communicatiesysteem Parnassys en de daarbij gekoppelde Parro-app. Ouders/verzorgers van onze school zijn verbonden met deze afgeschermde communicatiesystemen.

U bent altijd van harte welkom een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt een mail sturen naar info.jonggeleerd@jl.nu  en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Met hartelijke groet,Namens het team van basisschool Jong Geleerd

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoolstraat 5
1165HB Halfweg

Telefoon:
0204975391
Website:
www.jong-geleerd.nu
E-mailadres:
hans.ettema@jl.nu

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Hans Ettema

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting JongLeren

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5446
Website:
www.jl.nu

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland


Foto-impressie