Jong Geleerd

Schoolstraat 5 1165 HB Halfweg

  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Met deze informatie willen wij u een indruk geven over onze ideeën met betrekking tot onderwijs en opvoeding. U kunt zich verdiepen in de doelstellingen, de wijze van lesgeven, de lesmethodes, de sfeer waarin we werken, de afspraken en regels, de zorg voor ieder kind en de samenwerking met de ouders. Deze informatie is voor de huidige ouders/verzorgers van kinderen op onze school zodat zij weten wat er speelt en wat belangrijk is. Het maakt het voor ‘nieuwe’ ouders/ verzorgers misschien gemakkelijker om een verantwoorde schoolkeuze te maken. De meest actuele informatie treft u aan op onze eigen website: http://www.jong-geleerd.nu. Met deze website willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat er op onze school plaatsvindt. Voor het nieuws in de groepen maken we gebruik van ons intern communicatiesysteem Parnassys en de daarbij gekoppelde Parro-app. Ouders/verzorgers van onze school zijn verbonden met deze afgeschermde communicatiesystemen.

U bent altijd van harte welkom een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt een mail sturen naar info.jonggeleerd@jl.nu en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Met hartelijke groet,Namens het team van basisschool Jong Geleerd

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Duidelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jong Geleerd is vanaf 1 augustus 2018 ontstaan uit een fusie tussen R.K. basisschool St. Jozef en CBS Halverwege, beiden in Halfweg. De samenvoeging van R.K. Basisschool St.  Jozef en C.B.S. Halverwege heeft geleid tot een sterke en toekomstgerichte school. 

In schooljaar 2023-2024 bezoeken ongeveer 240 leerlingen onze school verdeeld over 9 groepen. De groepen zijn verdeeld over twee locaties. Op de locatie aan de Schaepmanstraat zijn de groepen 1 t/m 4. Op de locatie aan de Schoolstraat zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest.

We hebben er heel bewust voor gekozen om met de kleutergroepen (groep 1-2) te gaan werken in heterogene groepen. Hierbij zitten de twee opeenvolgende leerjaren door elkaar in één lokaal. Jongere kinderen kunnen zich daarbij spiegelen aan het voorbeeld van oudere klasgenoten, waardoor oudere kinderen meer zelfvertrouwen kunnen krijgen. Halverwege het schooljaar creëren we een instroomgroep om de instroom op te kunnen vangen. Hierdoor is de groepsgrootte maximaal 26 kinderen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de locatie aan de Schaepmanstraat 3 (groep 1 t/m 4) gaan de deuren om 8.20 uur en 12.50 uur open. School begint hier om 08.30 en 13.00. De ouders mogen met hun kind uit groep 1 t/m 3 meelopen tot aan de deur aan de buitenzijde van het lokaal. Kinderen van groep 4 worden tot aan de hoofdingang gebracht. Iedere vrijdag is er een inloop voor ouders van groep 1-2 van 08.20 tot 08.40.

Op de locatie aan de Schoolstraat 5 (groep 5 t/m 8) gaan de deuren om 8.20 uur en 12.50 uur open. School begint hier om 08.25 en 12.55.  Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind.

Iedere maandag en donderdag na een vakantie mogen alle kinderen door hun ouders in de klas gebracht worden.

Uitgang. Aan het eind van de ochtend en middag lopen de leerkrachten van groep 1 t/m 4 met de kinderen mee naar buiten waar de ouders wachten. Elke groep heeft een vaste plaats. Als de ouders er onverhoopt nog niet staan, wacht het kind bij de leerkracht.

Kinderen die overblijven doen dat in hun eigen lokaal.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven