Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Op basisschool Dichterbij bieden wij adaptief onderwijs, binnen een veilige & leerzame omgeving waarin ieder kind gezien wordt en zich kan ontwikkelen.

Dit houdt in dat wij verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs en daarnaast een compleet, waar mogelijk geïntegreerd, schoolbreed en kerndoel dekkend lesaanbod bieden, zodat wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.

Daarbij staan twee manieren van leren centraal:het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en eigen ontwikkeling met als doel ze zelfstandig te kunnen laten werken en het leren samenwerken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Willy Brandtplein 6
7007LA Doetinchem

Telefoon:
0314382850
Website:
www.bsdichterbij.nl
E-mailadres:
info@bsdichterbij.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
2719
Website:
www.pro8.nu

Samenwerkingsverband

SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem


Foto-impressie