Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

Willy Brandtplein 6 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Dichterbij

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Dichterbij bieden wij adaptief onderwijs, binnen een veilige & leerzame omgeving waarin ieder kind gezien wordt en zich kan ontwikkelen.

Dit houdt in dat wij verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs en daarnaast een compleet, waar mogelijk geïntegreerd, schoolbreed en kerndoel dekkend lesaanbod bieden, zodat wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.

Daarbij staan twee manieren van leren centraal:het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en eigen ontwikkeling met als doel ze zelfstandig te kunnen laten werken en het leren samenwerken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Oprechte aandacht
  • In beweging
  • Executieve functies
  • Kennis en uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zien een groei in leerlingen die bij ons op school komen. Dat is een mooie ontwikkeling waar we uiteraard heel blij mee zijn.  Het blijft hierbij wel van belang om onze visie en missie niet uit het oog te verliezen en dat is staan voor goed onderwijs met oprecht aandacht voor ieder kind. Door het vormen van kleine groepen kunnen we dit blijven doen. 

Dit schooljaar starten we met de volgende groepen bij ons op school;

3 groepen 1

3 groepen 2

3 groepen 3

3 groepen 4

3 groepen 5

3 groepen 6

2 groepen 7

2 groepen 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
496
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven