Scholenopdekaart

Basisschool Schinveld

Basisschool Schinveld

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? Moet uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Of misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past? Deze schoolgids is geschreven om onze school aan u voor te stellen en u te helpen bij uw keuze. De gids laat zien wat ouders van de school kunnen verwachten en wat de school voor hun kind kan betekenen. Voor ouders die reeds kinderen op onze school hebben is deze gids bedoeld als naslagwerk. 

Naast deze digitale schoolgids ontvangt u tijdens de ouderinformatieavonden aan het begin van het schooljaar nog aanvullende mondelinge en schriftelijke informatie over de organisatie en inhoud van het onderwijs per leerjaar, toegespitst op de groep waarin uw kind les volgt. Verder ontvangt u geregeld berichten via Isy (een beschermde digitale omgeving voor ouders) met informatie over de gang van zaken en activiteiten in de groep en op onze school. Ook vindt u informatie via onze website www.bsschinveld.nl.

Wij hopen dat u door deze gids een goede indruk krijgt van de uitgangspunten van onze school. Mocht u onverhoopt informatie in deze schoolgids missen of zijn er zaken niet duidelijk, laat het ons even weten.    

Graag tot ziens en een prettig schooljaar toegewenst.    

Directie en team Basisschool Schinveld

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kloosterlaan 7E
6451EN Schinveld

Telefoon:
045-5253553
Website:
www.bsschinveld.nl
E-mailadres:
info.rkbsschinveld@movare.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marion Kleinen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Onderwijsstichting MOVARE

Aantal scholen:
47
Aantal leerlingen:
11501
Website:
www.movare.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.


Foto-impressie