Basisschool Schinveld

Kloosterlaan 7E 6451 EN Schinveld

  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Ouder(s)/ verzorger(s) die mogen meehelpen tijdens een activiteit.
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld

In het kort

Toelichting van de school

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? Moet uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Of misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past? Deze schoolgids is geschreven om onze school aan u voor te stellen en u te helpen bij uw keuze. De gids laat zien wat ouders van de school kunnen verwachten en wat de school voor hun kind kan betekenen. Voor ouders die reeds kinderen op onze school hebben is deze gids bedoeld als naslagwerk. 

Naast deze digitale schoolgids ontvangt u tijdens de ouderinformatieavond aan het begin van het schooljaar nog aanvullende informatie over de organisatie en inhoud van het onderwijs per leerjaar, toegespitst op de groep waarin uw kind les volgt. 
Verder ontvangt u geregeld berichten via Isy (een beschermde digitale omgeving voor ouders) met informatie over de gang van zaken en activiteiten in de groep en op onze school. Ook vindt u informatie via onze website www.bsschinveld.nl. 

Wij hopen dat u door deze gids een goede indruk krijgt van de uitgangspunten van onze school. Mocht u onverhoopt informatie in deze schoolgids missen of zijn er zaken niet duidelijk, laat het ons even weten.    

Graag tot ziens en een prettig schooljaar toegewenst.    

Directie en team Basisschool Schinveld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis en kunde
  • Hoge verwachtingen
  • Welzijn
  • Respect/plezier/vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven