Scholenopdekaart

Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Uitleg

Hier zie je hoe hoog de ouderbijdrage is voor de school per leerling per schooljaar en per onderwijssoort.

Elke school bepaalt zelf hoe hoog de ouderbijdrage is en waar ze deze voor gebruiken. Bijvoorbeeld voor materialen, zoals gymkleren of een rekenmachine, of voor uitstapjes, zoals een excursie of introductiekamp.