Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Parklaan 1 9103 ST Dokkum

  • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
  • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
  • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
  • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
  • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen  worden jaarlijks in de door Vensters voor Verantwoording vastgestelde periodes uitgevoerd. Daarnaast voert de school, conform Piter Jelles kwaliteitsbeleid, structureel en cyclisch kwaliteitsonderzoeken uit onder leerlingen van andere leerjaren, ouders en medewerkers.

De leerlingen zijn tevreden over de school. Uit gesprekken met leerlingen, de leerlingenraad en uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zich veilig voelen.

Elk jaar ontwikkelen we programma's ter voorbereiding op de examens en bereiden we leerlingen voor op de keuze die ze moeten maken voor het vervolgonderwijs.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen voelen zich bijzonder veilig op Dalton Dokkum!

Dalton Dokkum is een kleine school met heel weinig incidenten. Niet alleen vanwege de kleinschaligheid, maar meer nog door de onderlinge betrokkenheid worden situaties die kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid snel gesignaleerd en afgehandeld. We hebben geconstateerd dat door de groei van het leerlingenaantal de belevingsruimte van de leerlingen kleiner werd en van invloed was op de veiligheidsbeleving. De school heeft daarop gereageerd door de kantine te vergroten en het aantal lokalen uit te breiden. Het is te merken dat dit een positief effect heeft op het sociale klimaat binnen de school. Ook de daltonuren spelen een belangrijke rol in het prettige schoolklimaat. Tijdens de daltonuren leren de leerlingen elkaar heel snel kennen en ontstaat er een onderlinge binding.

In lessen, met name mentorlessen is geregeld aandacht voor pesten en online veiligheid. Daarnaast organiseren we meedenkavonden waarbij ook ouders worden uitgenodigd om mee te denken over deze onderwerpen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over de school. Ze zijn tevreden over het persoonlijk mentoraat en de flexibiliteit en aansluiting die de school in de leerroutes kan bieden. Daarnaast zijn ouders tevreden over de mogelijkheden die de school leerlingen biedt om hun talenten te ontwikkelen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven