Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Parklaan 1 9103 ST Dokkum

Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen  worden jaarlijks in de door Vensters voor Verantwoording vastgestelde periodes uitgevoerd. Daarnaast voert de school, conform Piter Jelles kwaliteitsbeleid, structureel en cyclisch kwaliteitsonderzoeken uit onder leerlingen van andere leerjaren, ouders en medewerkers.

De leerlingen zijn tevreden over de school. Uit gesprekken met leerlingen, de leerlingenraad en uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zich veilig voelen, ook nu het gebouw maximaal wordt benut. Toch is dit punt waar we altijd alert op blijven. Ook dit jaar zullen er weer vanuit de mentoruren programma's met de leerlingen doorgenomen worden om het gevoel van veiligheid te blijven stimuleren. 

Ook zullen we elk jaar weer programma's blijven ontwikkelen en toepassen ter voorbereiding op de examens. Dit is en blijft een punt waar elk jaar de focus op blijft.

Voor het voorbereiden van leerlingen op de keuze die ze moeten maken voor het vervolgonderwijs wordt dit schooljaar een nieuwe aanpak geïntroduceerd. Een aanpak waarin het daadwerkelijk kennismaken met beroepen en beroepssectoren nadrukkelijker aan de orde komt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen voelen zich bijzonder veilig op Dalton Dokkum!

Dalton Dokkum is een kleine school met heel weinig incidenten. Niet alleen vanwege de kleinschaligheid, maar meer nog door de onderlinge betrokkenheid worden situaties die kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid snel gesignaleerd en afgehandeld. We hebben het geconstateerd dat door de groei van het leerlingenaantal de belevingsruimte van de leerlingen kleiner werd en van invloed was op de veiligheidsbeleving. De school heeft daarop gereageerd door de kantine te vergroten en het aantal lokalen uit te breiden. Nu al is te merken dat dit een positief effect heeft op het sociale klimaat binnen de school. Ook de daltonuren spelen een belangrijke rol in het prettige schoolklimaat. Tijdens de daltonuren leren de leerlingen elkaar heel snel kennen en ontstaat er een onderlinge binding.

In lessen, met name mentorlessen is geregeld aandacht voor pesten, online veiligheid. Onderwerpen waar ook ouders bij uitgenodigd worden om in mee te denken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders blijven onveranderd tevreden over de school. Ouders waarderen de communicatie vanuit de school, de sfeer op school en de persoonlijke aandacht voor hun kind gekoppeld aan het volgen van de leerprestaties en de wijze waarop ouders betrokken worden. Daarnaast zijn ouders tevreden over de modernisering en de inhoud van het onderwijs waarbij flexibilsering van leerroutes een grote rol speelt.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven