Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Parklaan 1 9103 ST Dokkum

 • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
 • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
 • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
 • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,
 • Schoolfoto van Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Gemiddeld behalen leerlingen op Dalton Dokkum bij plaatsing in leerjaar 3 een hoger niveau dan bij de start in leerjaar 1.

De persoonlijke aandacht en begeleiding, de ruimte te werken aan talenten, ambities en interesses, de mogelijkheden die worden geboden om op te stromen en de daltonuren zorgen dat leerlingen eruit halen wat erin zit.

 


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Dalton Dokkum wil haar onderwijs verder personaliseren en leerlingen mede eigenaarschap geven. Een groot deel van de leerlingen kan al verantwoordelijkheid dragen en goed omgaan met het aangeboden gepersonaliseerde onderwijs en mede eigenaarschap, met als mooie voorbeelden dat leerlingen onderdelen van vakken op een hoger niveau afronden of omgekeerd op een lager niveau. We zien dat leerlingen gebruik maken van de mogelijkheid om in eigen tempo de lesstof tot zich te nemen en dat leerlingen daardoor soms ook voor liggen op het schema. Anderzijds zien we ook dat er leerlingen zijn die moeite hebben om regie over zichzelf te nemen en ondanks de strakke begeleiding, niveau en tempo niet vast kunnen houden. Eerder had dit tijdelijk als gevolg dat meer leerlingen afstroomden, doubleerden of uitstroomden. Dalton Dokkum heeft de hulp ingeroepen van Leren Verbeteren en zelf ook maatregelen genomen om de resultaten te verbeteren. Dalton Dokkum scoort in 2019-2020 op alle onderdelen boven de norm en dat doet recht aan de ingezette acties (nieuwe en bestaande) om de onderwijskwaliteit op orde te houden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Dalton Dokkum is tevreden met de behaalde resultaten van 2019-2020.

Voor vmbo-t was het slagingspercentage 97%, daarmee werd een beter resultaat behaald dan in 2018-2019 (92%) en in 2017-2018 (90%). Het resultaat over drie jaren gerekend voldoet aan de norm. Daarmee kunnen we voor dit cohort aangeven dat de ingezette (verbeter)acties van de afgelopen jaren, om de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en de examenresultaten in het bijzonder op peil te houden en te verbeteren, een duurzaam effect hebben gehad.

Schooljaar 2019-2020 heeft de eerste lichting havo leerlingen de mogelijkheid gekregen een havo diploma op Dalton Dokkum te behalen. Naar verwachting werd een slagingspercentage van 100% behaald. 


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Dalton Dokkum is erg trots op het feit dat de gemiddelde cijfers die de leerlingen halen op de schoolexamens en centrale examens gemiddeld in de pas lopen met landelijke gemiddelden.

Elk jaar worden de examenresultaten geanalyseerd en worden er acties uitgezet om de resultaten te verbeteren. Voorbeelden van acties zijn:

 • Meer en eerder oefenen met examens van voorgaande jaren.
 • Schoolexamens analyseren op gemaakte fouten om er vervolgens hernieuwde instructie over geven.
 • Daltonuren gerichter benutten voor vakken waar een leerling matig of slecht op scoort.
 • Leerlingen met meer dan twee onvoldoenden op hun cijferlijst moeten daltonplus-uren volgen.
 • Vaker gesprekken met persoonlijke mentor.
 • Het aanbieden van examentrainingen in de meivakantie.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Van de vmbo-t leerlingen die de school met een diploma verlaten stroomt ongeveer 85% uit naar het MBO en ongeveer 15% naar klas 4 havo. Dit zijn redelijk constante percentages.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school in 2021 bezocht en heeft de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijsproces opnieuw weer als voldoende beoordeeld. Zie het rapport voor meer details.

Terug naar boven