Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Uitleg
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om de gestelde doelen te bereiken. Ze willen onderwijs bieden waarmee de ouders, de leerlingen, het bestuur, het team en de overheid allemaal tevreden zijn.