Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Schelfhorst 2 2402 LG Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Mare

In het kort

Toelichting van de school

De Mare is een open protestants-christelijke basisschool met 2 locaties; Schelfhorst en Meteoorlaan. We erkennen dat er verschillen tussen mensen zijn qua achtergrond, ontwikkeling en mogelijkheden. Samen met ouders/verzorgers werken we aan een optimale ontwikkeling van ieder kind. Ons onderwijs en de leerlingenzorg stemmen we hierop af.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Ouders/verzorgers als partner
  • Veiligheid
  • Samen
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is licht gedaald. Binnen heel Alphen aan den Rijn is dit een gegeven op de meeste scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, ouders/verzorgers en ons team waarbij zorgvuldig en respectvol gehandeld wordt in woord, gebaar en daad. Daarom werken wij volgens ons protocol goed gedrag, gedragsregels uit onze methode Goed Gedrag, KWINK en Kindbegrip.

Terug naar boven