Scholenopdekaart

Nutsschool Morgenstond

Nutsschool Morgenstond

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ervaringsgericht Onderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig leest u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Nutsschool Morgenstond heeft alles onder één dak. In het gebouw is ook een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Wij zijn een Voorschool waar de kinderen centraal staan met veel aandacht voor rekenen, taal en woordenschat.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Zweeloostraat 61
2545VC Den Haag

Telefoon:
0703663445
Website:
www.nutsschoolmorgenstond.nl
E-mailadres:
info@nutsschoolmorgenstond.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Guido van Luijk

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
81
Aantal leerlingen:
34979
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)


Foto-impressie