Scholenopdekaart

Integraal Kindcentrum De Repelaer

Integraal Kindcentrum De Repelaer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Repelaer is een christelijk integraal kindcentrum (onderwijs en opvang), gevestigd op twee locaties. Het hoofdgebouw staat aan de Standhasenstraat 47 (het Reeland) en de dependance vindt u aan de Eddingtonweg 9 (Sterrenburg 1).

Op beide locaties zijn de groepen 1 tot en met 8 vertegenwoordigd en is een peuterspeelzaal gevestigd. Op de Standhasenstraat is tevens voor- en naschoolse opvang en kinderdagopvang aanwezig.

De Repelaer is meer dan een goede school. De Repelaer is een organisatie waar onderwijs, peuterwerk en opvang van kinderen hand in hand gaan. Volledig geïntegreerd tot één geheel met medewerkers die op alle gebieden samenwerken. Op De Repelaer kunnen kinderen de hele dag leren en spelen van 7.00 uur tot 18.30 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.repelaer.nl

Contactgegevens

Standhasenstraat 47
3312LN Dordrecht

Telefoon:
0788905650
Website:
www.repelaer.nl
E-mailadres:
repelaer@h3o.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

F.A. Wijnbeek

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
5299
Website:
www.h3o.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht


Foto-impressie