Scholenopdekaart

Het Rondeel

Het Rondeel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Basisschool Het Rondeel

De basis op orde!  

Basisschool Het Rondeel is een modern ingerichte school waarin een enthousiast en betrokken team  betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs biedt.

Het Rondeel wil een veilige en plezierige school zijn waarin leerlingen en team, in nauwe samenwerking met ouders;

  • Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.
  • Verantwoordelijkheid durven nemen voor de eigen ontwikkeling.
  • Doel- en oplossingsgericht leren denken.
  • Positief en zelfredzaam in het leven staan.
  • Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten.  

We gaan uit van gestructureerd en resultaatgericht onderwijs. De basis op orde! Wij werken vanuit een respectvolle omgeving waarin de ontwikkeling van een kind centraal staat aan goed onderwijs voor iedereen.  

Wij zijn een lerende organisatie, dat wil zeggen dat iedereen van en met elkaar leert. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen leren, het team reflecteert op het gegeven onderwijs en past dit waar nodig aan.

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten.  

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoolstraat 29
7037AS Beek (Gem. Montferland)

Telefoon:
0316531453
Website:
www.het-rondeel.nl
E-mailadres:
info@het-rondeel.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marieke Fielt-Wanders

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
2769
Website:
www.pro8.nu

Samenwerkingsverband

SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem