Het Rondeel

Schoolstraat 29 7037 AS Beek (Gem. Montferland)

Schoolfoto van Het Rondeel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school/het bestuur is een contract aangegaan met het personeelscluster Oost Nederland (PON) om bij afwezigheid (door ziekte, verlof of nascholing) van een leerkracht een vervanger te regelen.Als er geen vervangers van de PON beschikbaar zijn proberen we zelf een vervanger te vinden. Mocht ook dit niet lukken, dan kan het gevolg zijn dat we in het uiterste geval een groep naar huis moeten sturen. Dit is beschreven in het beleidsstuk “vervangingsbeleid” en is in de MR besproken.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Het Rondeel wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor individuele behoeften van kinderen.  In de onderbouw wordt gewerkt met gemengde groepen. Hierin zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep. Vanaf groep 3 t/m 8 wordt in homogene groepen gewerkt. 

De intern begeleider heeft de taak de leerlingondersteuning te coördineren en vorm te geven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het leerstofaanbod voor de leerlingen op basisschool Het Rondeel wordt gedifferentieerd aangeboden. Door deze aanpak kunnen veel leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften de aangeboden leerstof  blijven volgen. Voor leerlingen die het onderwijsaanbod volgen middels een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de intern begeleiders en besproken met de ouders. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Op deze manier lukt het ons om aan de onderwijsbehoeften van elke leerling toe te komen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven