Het Rondeel

Schoolstraat 29 7037 AS Beek (Gem. Montferland)

  • Schoolfoto van Het Rondeel
  • Schoolfoto van Het Rondeel
  • Schoolfoto van Het Rondeel
  • Schoolfoto van Het Rondeel
  • Schoolfoto van Het Rondeel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Het Rondeel!

Uw kind brengt een groot deel van zijn of haar jeugd door op school, de plek waar kinderen samen leren, samen spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Acht jaar daarvan zit uw kind op een basisschool. Een belangrijke tijd dus. Wij vinden het van groot belang om met de ouders intensief samen te werken, dat er sprake is van ‘partnerschap’. Om u in staat te stellen een goede schoolkeuze te maken, willen wij een zo volledig mogelijk beeld van basisschool Het Rondeel schetsen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De basis op orde
  • Brede ontwikkeling
  • Wereldburgerschap
  • Kanjerschool
  • School in het dorp

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven