Carolus Clusius College

Kamperweg 1 8019 AV Zwolle

  • Schoolfoto van Carolus Clusius College
  • Schoolfoto van Carolus Clusius College
  • Schoolfoto van Carolus Clusius College
  • Schoolfoto van Carolus Clusius College
  • Schoolfoto van Carolus Clusius College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het percentage van leerlingen die overgaan naar het volgende leerjaar, laat op de afdeling vmbo en havo en dalende trend zien. Ondanks dat de percentages nog steeds boven de door Inspectie gestelde norm zijn, heeft dit onze aandacht. We zijn met zowel leerlingen, medewerkers als ouders in gesprek hoe wij de doorstroom kunnen verbeteren.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn een school die leerlingen optimale kansen wil bieden. Onze slagingspercentages liggen op of boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast monitoren wij de balans tussen het geven van kansen en het behalen van succes. Volgens het Nationaal Cohort Onderzoek van het NRO is deze balans mooi op orde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 onderzocht de onderwijsinspectie het bestuur van Landstede Groep, waar het Carolus Clusius College onder valt. Conclusie: het onderwijs is van goede kwaliteit. Een bijzonder positief resultaat waar we trots op zijn!

Terug naar boven