Thorbecke Scholengemeenschap

Dokter van Heesweg 1 8025 AB Zwolle

Schoolfoto van Thorbecke Scholengemeenschap

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

  • De tevredenheid van leerlingen wordt al een aantal jaren systematisch gemeten.
  • De participatie van leerlingen in de  school  heeft grote aandacht.
  • De leerlingengvereniging ONIOTH  en de leerlingenraad spelen daarbij een belangrijke rol.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school is een veilige school. Dat betekent:
  • fysiek veilig
  • sociaal en emotioneel veilig

Pesten (ook digitaal) tegen gaan hoort daar bij. Maar ook fouten mogen maken in het onderwijsproces. 

Naast een mentor, kunnen leerlingen, ouders en medewerkers ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Zowel op school- als stichtingsniveau. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoeken worden besproken in de ouderraad, de directie en de medezeggenschapsraad.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven