Thorbecke Scholengemeenschap

Dokter van Heesweg 1 8025 AB Zwolle

Schoolfoto van Thorbecke Scholengemeenschap

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het keuzepatroon van de leerlingen in de bovenbouw vertoont een landelijke tendens.
  • leerlingen kiezen een profiel dat zo veel mogelijk keuzes voor vervolgopleidingen open laat.
  • In het atheneum is sprake van een uitgestelde keuze van het definitieve vakkenpakket. In 4 atheneum wordt alleen gekozen voor een natuur- of maatschappijprofiel. In klas 5 wordt het definitieve pakket gekozen.
  • De leerlingen in 4 mavo volgen allemaal een extra examenvak.
  • Het beroepsgerichte vak Produceren, Installeren en Energie (PIE) wordt als keuzevak aangeboden in de mavo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

1. Leren weten en doen (kwalificatie)

2. Leren zijn (persoonlijke ontwikkeling)

3. Leren samenleven (socialisatie)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zoals in de visie van Thorbecke is te lezen, hebben wij niet alleen aandacht voor leren leren, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling; het leren zijn. We hebben hiervoor een doorlopende leerlijn persoonsontwikkeling ontworpen. Wij willen dat leerlingen zich prettig voelen op school.  

Soms heeft een leerling wat extra hulp nodig. De mentor is het eerste aanspreekpunt en is dan ook met regelmaat in gesprek met de leerling. Bij extra cognitieve ondersteuning kan gedacht worden aan bijvoorbeeld huiswerkhulp, ondersteuning bij dyslexie, faalangstreductietraining en steunlessen. De school zorgt daarvoor. 

Mocht de basisondersteuning niet voldoende zijn of er wordt een extra onderwijsondersteuningsbehoefte gesignaleerd door ouder(s)/verzorger(s), mentor of studieleider, dan komt het schoolondersteuningsteam in beeld. Het schoolondersteuningsteam bestaat uit: zorgcoördinator, intern begeleider, orthopedagoog, taal- en dyslexiespecialist en pedagogisch medewerkers. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met externe partners, als jeugd- en gezinswerk van het Sociaal Wijkteam Zwolle, de leerplichtambtenaar en specialisten van expertiseteams van de Ambelt en de Twijn. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven