Gymnasium Celeanum

Zoom 37 8032 EM Zwolle

Schoolfoto van Gymnasium Celeanum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De officiële enquête van Venster voor Verantwoording wordt jaarlijks in de periode mrt-apr onder de leerlingen van klas 1 tot en met 6 afgenomen. Uit de enquête blijkt dat onze leerlingen  tevreden zijn over de school. De veiligheid en de sfeer worden bovengemiddeld gewaardeerd. Het hanteren van afwisselende werkvormen in de lessen en de leerlingbegeleiding worden minder dan gemiddeld gescoord. Hierin investeert de school dan ook middels deskundigheidsbevordering van de leraren. De ICT wordt als onvoldoende gewaardeerd. De school is bezig hier verbeteringen in aan te brengen. Het Celeanum voert regelmatig gesprekken met leerlingen via de schoolbrede Leerlingencommissie en per leerjaar met de leerlingenklankbordgroepen. Daar komen allerlei aspecten van de school aan de orde.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Celeanum hecht veel belang aan de sfeer van veiligheid en kleinschaligheid. We besteden veel aandacht aan pesten, grijpen in als dit gedrag zich vertoont en proberen steeds zorgvuldig te handelen. Daarbij staat het gesprek en het vormen van de leerlingen centraal.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De officiële enquête van Vensters voor Verantwoording wordt jaarlijks in de periode mrt-apr onder de ouders van leerlingen uit klas 1 tot en met 6. Uit de enquête is gebleken dat onze school door zowel ouders als leerlingen bovengemiddeld gewaardeerd wordt. Het Celeanum voert regelmatig gesprekken met ouders via ouderklankbordgroepen. Ook vindt regelmatig overleg plaats met de Ouderraad. Daarnaast vindt natuurlijk overleg plaats met ouders en leerlingen binnen de MR.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven