Thomas a Kempis college

Schuurmanstraat 1 8011 KC Zwolle

Ontmoetingsplek voor leerlingen en docenten.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan staat beschreven wat de missie, visie en de ambities zijn van het Thomas a Kempis college. In het teamplan worden de missie, visie en ambities concreter uitgewerkt en toelgelicht. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid. In het kader van Passend onderwijs is dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor het Thomas a Kempis College opgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven