Thomas a Kempis college

Schuurmanstraat 1 8011 KC Zwolle

Ontmoetingsplek voor leerlingen en docenten.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de enquêteresultaten komt naar voren dat zowel leerlingen als ouders vinden dat er een veilig schoolklimaat is. Het Thomas a Kempis College haalt ook leerpunten uit de enquête en is bezig om zich daarin te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen onder de ouders van leerjaar 1 en 3.Tussen de 30-50% van de ouders de enquête ingevuld. Gemiddeld genomen zit het Thomas a Kempis College op alle onderdelen boven de benchmark. We zetten ons dagelijks in om deze tevredenheid zo te houden en verder te verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven