Markland Zevenbergen

Vaandelweg 4 4761 BC Zevenbergen

  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Er zijn verschillen per onderwijsstroom zichtbaar. Uit de resultaten blijkt dat de meeste leerlingen op of boven hun niveau van het advies basisonderwijs zitten.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar om de doorstroom gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde te laten zijn.  De doorstroomresultaten (hoe wordt de leerling bevorderd van de ene klas naar de andere) worden regelmatig besproken binnen de teams. Het onderbouwrendement en het bovenbouwsucces voldoen ruim aan de inspectienorm.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Markland Zevenbergen heeft al jaren uitstekende eindexamenresultaten, allemaal ruim boven het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers geven aan dat er een gering verschil is tussen het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE) en de vergelijkingsgroep. Jaarlijks evalueert de schoolleiding de cijfers met de vakgroepen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2018 heeft de Inspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de school heeft voor alle afdelingen (mavo, havo, vwo) van de Inspectie een basisarrangement ontvangen. Dat betekent dat de Inspectie voldoende vertrouwen heeft in het onderwijs, de opbrengsten en de kwaliteitszorg van het Markland Zevenbergen. De kwaliteitscultuur werd door de Inspectie zelfs met 'goed' beoordeeld. Naast de vierjaarlijkse onderzoeken vinden er periodiek (jaarlijks) gesprekken plaats met de Inspectie. 

Terug naar boven