Markland Zevenbergen

Vaandelweg 4 4761 BC Zevenbergen

  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland Zevenbergen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Door een uitgebalanceerd programma van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding probeert de school, met name de decanen en de mentoren, de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het maken van hun keuzes.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Markland Zevenbergen is een school waar thema’s als kwalitatief goed onderwijs, veiligheid en persoonlijke benadering centraal staan. Het schoolplan 2021 – 2025 geeft daar inhoud aan. Bovendien vinden we een krachtige samenwerking met onze omgeving belangrijk: bijvoorbeeld experts de school in halen via opdrachten van Technologie & Toepassing (T&T) of het Technasium.  

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft aan hoe de ondersteuning op het Markland Zevenbergen is georganiseerd. Elke leerling krijgt de nodige aandacht, maar sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Het betreft hier bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of leerlingen met een lichamelijke beperking. De school stelt echter wel grenzen aan de ondersteuning. Markland Zevenbergen is immers een school voor regulier onderwijs, niet voor speciaal onderwijs. Het Markland Zevenbergen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband ROOS VO en biedt passend onderwijs op basis van het Schoolondersteuningsprofiel.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven