Markland College Zevenbergen

Vaandelweg 4 4761 BC Zevenbergen

  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van klas 1, 2 en klas 3 is afgerond. Uit de waardering die leerlingen voor de school hebben, blijkt dat de meeste zaken voldoende tot goed beoordeeld worden. Maar het kan altijd beter! De resultaten worden besproken in de teams en met de leerlingen. We gaan dus aan de slag met de gegevens: wat gaat er goed en wat kan er beter? In het schooljaar 2022-2023 wordt er weer een tevredenheidsonderzoek onder deze doelgroepen gehouden en dan kan de vergelijking met eerdere onderzoeksjaren worden gemaakt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Markland College Zevenbergen bevindt zich in een rustige omgeving, waar alle leerlingen gezien en gekend worden. Duidelijke regels en een goede begeleiding zorgen voor een veilige sfeer. De school is rookvrij.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 3 is afgerond. Uit de waardering die ouders/verzorgers voor onze school hebben, blijkt dat de tevredenheid licht is gestegen, ondanks dat de respons onder de ouders/verzorgers lager is uitgevallen dan voorgaande jaren. De resultaten worden besproken binnen de directie en in de teams. In het schooljaar 2022-2023 wordt er weer een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders/verzorgers van de derdeklassers gehouden.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven