Christelijk College Zeist

Graaf Adolflaan 4 3708 XB Zeist

  • Op woensdag 24 januari 2024 en vrijdag 2 februari 2024 van 16:00-20:00 Open Dagen op het CCZ. Van harte welkom.
  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist
  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het CCZ is heel blij met de goede resultaten van de enquête! Vooral het gegeven dat onze leerlingen zich veilig voelen op school en tevreden zijn met hun mentor,  is heel belangrijk voor ons. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de enquêtes blijkt dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen het CCZ ervaren als een veilige school. Daar zijn we erg blij mee en trots op!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het CCZ is blij dat zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen zeer positief zijn over onze school. De driehoek ouder-kind-school is erg belangrijk voor ons.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven