Christelijk College Zeist

Graaf Adolflaan 4 3708 XB Zeist

  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist
  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist
  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist
  • zie onze website ccz.nu

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het CCZ wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. De schoolloopbaan van onze leerlingen kan dan ook per individu anders verlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het CCZ is heel trots op haar leerlingen en haar team, zeker ook vanwege de hoge slagingspercentages!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het CCZ streeft ernaar de becijfering van de Schoolexamens gelijk op te laten lopen aan die van het Centrale Examen, zodat leerlingen een reëel beeld krijgen van hun kunnen en zich gericht kunnen voorbereiden op het Centrale Examen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Het CCZ werkt met een vierjaarlijks schoolplan en jaarlijkse activiteitenplannen, die periodiek worden geëvalueerd.

Terug naar boven