Christelijk College Zeist

Graaf Adolflaan 4 3708 XB Zeist

  • Op woensdag 24 januari 2024 en vrijdag 2 februari 2024 van 16:00-20:00 Open Dagen op het CCZ. Van harte welkom.
  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist
  • Schoolfoto van Christelijk College Zeist

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het CCZ wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. De schoolloopbaan van onze leerlingen kan dan ook per individu anders verlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het CCZ is heel trots op haar leerlingen en haar team, zeker ook vanwege de hoge slagingspercentages!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het CCZ streeft ernaar de becijfering van de Schoolexamens gelijk op te laten lopen aan die van het Centrale Examen, zodat leerlingen een reëel beeld krijgen van hun kunnen en zich gericht kunnen voorbereiden op het Centrale Examen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het CCZ werkt met een vierjaarlijks schoolplan en jaarlijkse activiteitenplannen, die periodiek worden geëvalueerd.

Terug naar boven