RSG Levant

Horsterweg 192 3891 EV Zeewolde

  • Schoolfoto van RSG Levant
  • Schoolfoto van RSG Levant
  • in het lokaal 'geen punt' kunnen leerlingen rustig werken, even bijkomen en vinden ze een luisterend oor...
  • Schoolfoto van RSG Levant

Profielkeuze

Toelichting van de school

Door systematisch meer aandacht te schenken aan de mogelijkheden die de leerlingen krijgen met exacte vakken in hun pakket, is er een verschuiving opgetreden in de profielkeuzes. Het meest in het oog springend is dat op het vwo van RSG Slingerbos. Bij de informatie van de beide locaties wordt dat nader toegelicht.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

RSG Slingerbos|Levant heeft een 14-puntenplan opgesteld alsĀ uitgangspunt voor het meer jaren beleid. Het is een erg beknopt plan, dat door inbreng van alle geledingen tot stand is gekomen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven