RSG Levant

Horsterweg 192 3891 EV Zeewolde

  • Schoolfoto van RSG Levant
  • Schoolfoto van RSG Levant
  • in het lokaal 'geen punt' kunnen leerlingen rustig werken, even bijkomen en vinden ze een luisterend oor...
  • Schoolfoto van RSG Levant

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De RSG heeft het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de derde klassen van beide locaties. Het is via het internet gedaan. Er is echter niet uitgesplitst naar opleiding. De scores die nu zijn vermeld in de kolom havo moeten gelezen worden als geldend voor de combinatie mavo/havo/vwo.  Uit peilingen in voorafgaande jaren bleek steeds dat de verschillen tussen deze stromen doorgaans niet erg groot zijn. Er is ook gevraagd naar het gemiddelde 'rapportcijfer' dat de leerlingen aan de school zouden geven; dat is 7,4

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De peiling is uitgevoerd onder de ouders van alle derde klassen en voor beide locaties. Daarbij is niet uitgesplitst naar de opleiding die de leerlingen volgen. De resultaten gelden dus voor de combinatie mavo/havo/vwo. Uit eerder peilingen bleek steeds dat de resultaten elkaar doorgaans niet veel ontlopen als je ze wel naar opleiding uitsplitst. De totale waardering van ouders en leerlingen ontlopen elkaar erg weinig.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven