Praktijkschool de Faam

Blooksven 21 1504 AN Zaandam

  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam

In het kort

Toelichting van de school

De Faam is een school voor Praktijkonderwijs, onderdeel van Stichting ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.
Leerlingen stromen in met een praktijkschooladvies en we werken toe naar uitstroom richting arbeid of doorstroom naar het mbo. In ons onderwijs richten wij ons op de volgende 4 domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

De Faam is een school waar leerlingen en medewerkers op basis van vertrouwen met elkaar omgaan, werken en leren. We doen dit vanuit de overtuiging dat vertrouwen bijdraagt aan optimale groei en ontwikkeling van ieder mens.

Alle medewerkers zijn betrokken bij leerlingen en hun ontwikkeling. Die betrokkenheid vinden we ook terug bij ouders en zoeken de samenwerking daarin op. De Faam heeft een groot netwerk van bedrijven waar leerlingen stage kunnen lopen.

Met elkaar zorgen we voor veiligheid op school. We kennen elkaar en we zorgen er samen voor dat De Faam een fijne plek is om te leren.

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is het aantal leerlingen gestegen naar 212 leerlingen.
De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen per groep.
De leeftijdscategorie is 12 tot 18 jaar.

Iedere leerling die onze school succesvol verlaat, doet dit met een praktijkschooldiploma.
Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids op onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven