Praktijkschool de Faam

Blooksven 21 1504 AN Zaandam

  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam
  • Schoolfoto van Praktijkschool de Faam

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de enquête van de leerlingen is gebleken dat:

- De leerlingen zich na de corona-epidemie minder veilig voelen op De Faam. Dit is een landelijke tendens. Op De Faam wordt er ieder jaar met verbeterplannen gewerkt waarbij veiligheid een belangrijk onderdeel is.
- De leerlingen vinden dat school hen goed leert om zelfstandig te wonen en te werken en rekening houdt waar ze goed in zijn.
- De leerlingen ervaren de persoonlijke begeleiding en het maatwerk op De Faam als zeer positief.   

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,9
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor meer informatie is ons veiligheidsplan opgenomen in de bijlage.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek onder de ouders wordt eens per twee jaar afgenomen. In schooljaar 2022/2023 heeft 22,2 procent de enquête ingevuld. De minimale norm voor een betrouwbaar onderzoek is 39,1 procent. Wij gaan een verbeterplan opstellen om in schooljaar 2024/2025 het percentage omhoog te brengen. 

De ouders van onze leerlingen zijn tevreden over onze school. Met name op onderstaande thema's:

·        de leeropbrengsten; goede begeleiding naar zelfstandig wonen, werken en vrije tijd en burgerschap.

·        de begeleiding van school op de stageplek.

·        goed kunnen zien wat hun kind geleerd heeft (resultaten in het portfolio)

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven