CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo

Leidijk 42 D 8434 NC Waskemeer

  • Schoolfoto van CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo
  • Schoolfoto van CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo
  • Schoolfoto van CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Locatie Waskemeer biedt de volgende onderwijsniveaus aan in leerjaar 3: vmbo-g/t, havo en vwo.  

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zittenblijven komt in Waskemeer maar zelden voor en leerlingen stromen regelmatig op naar een hoger onderwijsniveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Als schoolgemeenschap zijn we trots op onze resultaten; in juli kregen we een extra compliment van de onderwijsinspectie voor ons bovenbouwrendement. Het ligt al meer dan tien jaar boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In Waskemeer slagen bijna alle leerlingen met zeven in plaats van zes vakken.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het vierjaarlijks inspectie-onderzoek is in 2020 in compacte vorm uitgevoerd vanwege COVID-19. De conclusie van het onderzoek is dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de verschillende locaties om een regulier onderzoek uit te voeren.  

Terug naar boven