CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo

Leidijk 42 D 8434 NC Waskemeer

  • Schoolfoto van CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo
  • Schoolfoto van CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo
  • Schoolfoto van CSG Liudger Waskemeer | vmbo, havo en vwo

Profielkeuze

Toelichting van de school

De locatie Waskemeer heeft een brede instroom. Met uitzondering van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen op alle niveaus instromen. De theoretische leerweg kan worden afgesloten in Waskemeer.
Leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg vervolgen, kunnen na leerjaar 2 een drempelloze overstap maken naar onder meer onze locatie Splitting in Drachten. Havo- en vwo-leerlingen kunnen na leerjaar 3 overstappen naar onze locatie Raai in Drachten.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Terug naar boven