Walewyc-mavo

Olympiaweg 8a 5143 NA Waalwijk

  • Schoolfoto van Walewyc-mavo
  • Schoolfoto van Walewyc-mavo
  • Schoolfoto van Walewyc-mavo
  • Schoolfoto van Walewyc-mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Je bent toelaatbaar in de brugklas van onze school als je een advies hebt met in elk geval vmbo-t. Dus dat kan zijn: vmbo-kgt, vmbo-gt, vmbo-t/havo. 

In de Olympiaklas wordt een groep leerlingen met mavo/havo advies bediend met lessen en toetsen op havo-niveau. Elk jaar kunnen de leerlingen kiezen welke leerroute passend is: doorstroom naar havo, doorstroom naar mavo of doorstroom naar een hogere Olympiaklas. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Alle doorstroomcijfers geven aan dat we boven het landelijk gemiddelde zitten. We proberen door onze extra begeleiding leerlingen  een goede kans te bieden om zonder vertraging hun schoolloopbaan te kunnen doorlopen. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Al jaren is het slagingspercentage van onze leerlingen boven het landelijk gemiddeld. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij zijn trots dat de examenresultaten al jarenlang boven het landelijke gemiddelde scoren. Het aantal leerlingen dat met een extra vak examen doet én het aantal leerlingen dat "cum laude"slaagt is afgelopen jaren toegenomen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van onze school stromen door naar een niveau-4 opleiding op het MBO. Bijna een kwart van de leerlingen uit mavo-4 stroomden door naar havo-4. 

Vanuit de brugklas stroomt jaarlijks een groot aantal leerlingen door naar klas 2 havo. Vanuit de Olympiaklas stroomt jaarlijks ongeveer de helft van de leerlingen door naar het passende niveau. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2017 is de inspectie op bezoek geweest bij de Walewyc-mavo. Dit bezoek heeft geresulteerd in het oordeel "GOED".

Wij zijn trots dat we deze beoordeling hebben behaald. De extra adviezen van de inspectie zullen we meenemen in het jaarplan van de school.

Terug naar boven