Walewyc-mavo

Olympiaweg 8a 5143 NA Waalwijk

  • Schoolfoto van Walewyc-mavo
  • Schoolfoto van Walewyc-mavo
  • Schoolfoto van Walewyc-mavo
  • Schoolfoto van Walewyc-mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Walewyc is school met mavo-onderwijs. We bieden de theoretische en de gemengde leerweg aan. De theoretische leerweg bestaat uit theorievakken. De gemengde leerweg bevat naast een aantal theorievakken ook een beroepsgericht vak. De leerlingen in klas 3 volgen allemaal een beroepsgericht vak. Zij kunnen kiezen uit economie & ondernemen, dienstverlening en producten, zorg & welzijn of het vak LO2 ( lichamelijke opvoeding) 

Vanaf schooljaar 2017-2018 biedt de Walewyc-mavo in samenwerking met het Dr. Mollercollege een driejarige brugklas havo/vmbo-T aan, waarbij na elk leerjaar de leerling de passende leerroute kan kiezen.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In 2020 is een nieuw schoolplan opgesteld. Dit plan loopt tot en met 2024. Het document is als bijlage toegevoegd. 
 
De Walewyc-mavo is een OMO school (zie onderdeel samenwerkingsverbanden). De visie die de groep scholen heeft, is vastgelegd in het document "Koers 2023". 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband "De Langstraat"

Als Walewyc-mavo maken we deel uit van het Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs "De Langstraat". Via dit overlegorgaan hebben we een ondersteuningsprofiel ontwikkeld voor alle scholen van PO en VO.

Jaarlijks wordt het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met de zorgcoordinator Mw. D. Langenhuijsen - d.langenhuijsen@walewyc.nl  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven