Maurick College

Titus Brandsmalaan 1 5262 BS Vught

Schoolfoto van Maurick College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de missie van onze school heeft het geven van kansen aan leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen een prominente plaats.

Onze tweejarige brugperiode geeft de tijd en ruimte om aan deze missie te voldoen, zodat de leerling in het derde jaar op zijn plek zit.

De gemengde brugklassen vmbo-t/havo en havo/vwo maken de doorstroom naar een hoger niveau mogelijk, doordat het maximale uit de leerling wordt gehaald.

Naast de structuur van gemengde brugklassen bieden wij leerlingen ook op basis van hun individuele capaciteiten maatwerk aan.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In de genoemde categorie "overig" zit ook het zogeheten niet-bekostigd onderwijs, zoals defensie of politie en particulier onderwijs.

In de categorie "overig" zitten ook leerlingen die een zogeheten tussenjaar inplannen, om bijvoorbeeld te reizen, omdat ze niet weten welke vervolgopleiding te volgen of omdat ze voor de door hen gewenste opleiding zijn uitgeloot.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De vierjaarlijkse visitatie heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2008-2009. De licentie voor het vignet Daltonschool is voor vier verlengd. De school zal in maart 2015 een hervisitatie krijgen.

Terug naar boven