Maurick College

Titus Brandsmalaan 1 5262 BS Vught

Schoolfoto van Maurick College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit onderzoek is gehouden onder alle leerlingen in alle leerjaren. Van de 2196 leerlingen hebben uiteindelijk 1556 leerlingen het onderzoek ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 71%. Gezien de benchmark scoort de school op het landelijk gemiddelde, waarbij de resultaten met betrekking tot de rol van de mentor en het veilige klimaat en sfeer boven het landelijk gemiddelde uitkomen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit onderzoek is gehouden onder alle ouders/verzorgers van onze leerlingen . Van de 2950 ouders/verzorgers die zijn aangeschreven hebben uiteindelijk 968 het onderzoek ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 33%.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven