Oosterlicht College Vianen

Uithoflaan 1 4133 GZ Vianen (Utrecht)

  • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
  • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De respons onder de leerlingen is laag te noemen. Te laag voor validiteit van dit tevredenheidsonderzoek. Slechts 11% heeft gereageerd. Op basis van de uitkomsten, kunnen we hier geen conclusies aan verbinden. De resultaten die wel uit de enquête komen, nemen wij wel mee in eventuele verbeteringen en/of aanpassingen. 

Uit eerdere enquêtes is af te leiden dat leerlingen tevreden zijn over het Oosterlicht College Vianen. Om de leerlingentevredenheid te vergroten hebben wij ingezet op het actief betrekken van leerlingen bij onze schoolorganisatie. Zo vragen wij hen om feedback te geven op lessen. Ook nemen zij zitting in sollicitatiecommissies bij het zoeken van nieuwe leraren en worden zij betrokken bij het maken van beleidsplannen. Hun mening en ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van ICT in de lessen, wordt serieus genomen en verwerkt in het schoolbeleid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Oosterlicht College Vianen vinden we veiligheid belangrijk. We hebben een programma ter voorkoming van pesten. Dit houdt in dat er lesactiviteiten zijn rondom positieve groepsvorming. Dat we omgangsafspraken maken in les. Uit de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers blijkt telkens weer dat onze leerlingen zich veilig voelen op onze school. Je veilig voelen op school is heel belangrijk! We hebben een schoolveiligheidsplan opgesteld waarin staat wat we doen in het kader van veiligheid. Op onze website zijn de schoolregels te vinden; onderdeel van het totale plan. In onze schoolgids staat een tekst over de schoolregels en veiligheid.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om de ouders/verzorgers van onze leerlingen nauw te betrekken bij de school organiseren wij algemene ouderavonden, mentorgesprekken en lerarenspreekavonden. In klas 1 vindt bovendien aan het begin van het schooljaar een startgesprek plaats tussen de leerling, zijn ouders/verzorgers en de mentor. Onze Ouderraad organiseert ook thema-ouderavonden.

De binnengehaalde resultaten zijn voor ons als school erg belangrijk en wij gebruiken dit om ons onderwijs op onze school verder te verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven