Oosterlicht College Vianen

Uithoflaan 1 4133 GZ Vianen (Utrecht)

 • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
 • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
 • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
 • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen
 • Schoolfoto van Oosterlicht College Vianen

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de bovenbouw van het vmbo basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen de leerlingen kiezen uit:

- Economie en Ondernemen (E&O)

- Zorg en Welzijn (Z&W)

- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Na het afronden van vmbo basis en kader kan je je opleiding vervolgen op het mbo.

In de bovenbouw van de theoretische leerweg kunnen de leerlingen kiezen uit:

- Economie (keuzevak economie)

- Zorg en Welzijn (keuzevak biologie)

- Techniek (keuzevak scheikunde/natuurkunde)

- Groen

Na het afronden van vmbo tl kan je je opleiding vervolgen op het mbo of op onze vakhavo.

In de bovenbouw van de vakhavo kunnen leerlingen kiezen uit de volgende profielen:

- Economie en Maatschappij (EM)

- Natuur en Gezondheid (NG) 

Na het afronden van onze vakhavo kan je je opleiding vervolgen op het hbo. Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden onze leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen onze leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren. Vanuit onze school ontdek je de wereld!

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Oosterlicht College Vianen sta onze leerlingen er niet alleen voor. We bieden een brede basisondersteuning aan:

 • Huiswerkbegeleiding
 • Interne begeleiding
 • Remedial Teaching bij dyslexie of dyscalculie
 • NT2
 • Begeleiding passend onderwijs
 • Faalangstreductietraining
 • Leerlingbegeleiding
 • Switch!

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven