Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Muntelaar 4 5467 HA Veghel

  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op het Fioretti College vinden we het belangrijk te weten hoe onze leerlingen de kwaliteit van ons onderwijs ervaren. Uit de resultaten komt naar voren dat onze leerlingen tevreden zijn over de school. Met de feedback van leerlingen gaan we aan de slag.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,1
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid
Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Fioretti College wil een prettige en vooral ook veilige plek zijn voor leerlingen en medewerkers. Er is een gedragscode en er zijn diverse protocollen die hier aan bijdragen. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat onze leerlingen het Fioretti College als een veilige en geborgen plek ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De mening van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat veel ouders/verzorgers met ons mee willen denken en ons feedback geven. Uit de resultaten blijkt dat ouders/verzorgers zeer tevreden zijn over het Fioretti College. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven