Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Muntelaar 4 5467 HA Veghel

  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden in het eerste jaar geplaatst op advies van de basisschool. In de onderbouw bekijken we opnieuw of deze leerweg recht doet aan de talenten van de leerling. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leerling in de leerweg terechtkomt die het beste bij hem past. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomresultaten van de onder- en bovenbouw liggen boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school


Onze school kent al jaren een uitstekend examenresultaat. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Voor alle leerwegen op het Fioretti College geldt dat de eindexamencijfers op of boven het landelijke gemiddelde liggen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Voor een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt geven wij onze leerlingen van het praktijkonderwijs de mogelijkheid om diverse branchecertificaten te halen. Meer dan de helft van deze leerlingen verlaat onze school met een of meerdere branchecertificaten op zak. Ook maken we gebruik van de Boris Praktijkverklaring. Hierop staan alle werkprocessen die de leerling al beheerst. De Boris Praktijkverklaring wordt bij een vervolgstap op de arbeidsmarkt of opleiding, door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Binnen twee jaar na het verlaten van het Praktijkonderwijs biedt de school nog ondersteuning bij problemen op het gebied van onderwijs en werk. 
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Fioretti College geniet het vertrouwen van de inspectie en heeft het predicaat goed. Voor aanvullende informatie kunt u de website www.onderwijsinspectie.nl bezoeken.

Terug naar boven