Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Muntelaar 4 5467 HA Veghel

  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel
  • Schoolfoto van Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden in het eerste jaar geplaatst op advies van de basisschool. In de onderbouw bekijken we opnieuw of deze leerweg recht doet aan de talenten van de leerling. Zodat de leerling in de bovenbouw terechtkomt in de leerweg die het beste bij hem of haar past. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde, zowel in onder- als bovenbouw
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school


Onze school kent al jaren een uitstekend examenresultaat. Door het stabiele en hoge slagingspercentage behoort het Fioretti College al verscheidende jaren bij het Elsevier onderzoek, tot het topsegment van de beste VMBO's van Nederland.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Binnen alle leerwegen (vmbo-basis, vmbo-kader en mavo) liggen onze eindexamencijfers rond of boven het landelijke gemiddelde. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De overgrote meerderheid van de VMBO leerlingen gaat door naar een vervolgopleiding in het MBO. Er zijn ook leerlingen die kiezen voor een vervolgopleiding binnen het voortgezet onderwijs. 

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Voor een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt geven wij onze leerlingen van het praktijkonderwijs de mogelijkheid om diverse branchecertificaten te halen. Meer dan de helft van deze leerlingen verlaat onze school met een of meerdere branchecertificaten. Ook maken we gebruik van de Boris Praktijkverklaring. Hierop staan alle werkprocessen die de leerling al beheerst. De Boris Praktijkverklaring wordt bij een vervolgstap in werken en/of leren door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

 In de twee jaar na het verlaten van het Praktijkonderwijs biedt de school ondersteuning bij problemen op de gebieden van onderwijs en werk. 
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Fioretti College geniet het vertrouwen van de inspectie en heeft het predicaat goed. Voor aanvullende informatie kunt u www.onderwijsinspectie.nl bezoeken.

Terug naar boven