Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath

Rembrandtlaan 2 3904 ZK Veenendaal

Schoolfoto van Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De diagrammen op deze pagina geven inzicht in de percentages leerlingen die in klas 3 op, boven of onder het niveau zitten van wat door de basisschool is geadviseerd.

Bij de plaatsing in de brugklas is voor het Rembrandt College het advies van de basisschool leidend. Het kan zo zijn dat je, door bepaalde  ontwikkelingen of omstandigheden, uiteindelijk toch op een ander niveau terecht komt. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het Rembrandt College dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo kent.

Je kunt bijvoorbeeld een vmbo-(g)t (mavo) advies krijgen, maar een plaatsingsadvies mavo/havo. Je komt dan in een zogenaamde mavo/havo klas waarbij het mogelijk is dat je aan het einde van het schooljaar alsnog doorstroomt naar havo.

Als het wenselijk is dat je tussentijds van niveau verandert, bespreekt het docententeam dat tijdens een leerlingbespreking. Het docententeam wordt geadviseerd en ondersteund door het zorgteam. Het uiteindelijke besluit met betrekking tot de plaatsing ligt bij schoolleiding.

Wij vinden het vooral erg belangrijk dat je op het niveau zit, waarbij je lekker in je vel zit en ook nog voldoende vrije tijd over hebt.

We gaan er vanuit dat je in klas 3 op het niveau zit waarin je ook examen doet.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zoals je kunt zien scoren wij op alle gebieden goed en daar zijn we trots op.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Bij ons kun je er zeker van zijn dat je een uitstekende kans hebt om één keer te slagen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Je stroomt bij ons relatief sneller dan de inspectienorm door en tegelijkertijd scoren onze leerlingen met hun eindexamens gemiddeld hetzelfde als de leerlingen van de vergelijkingsgroep.

Voor de kwaliteit van het onderwijs op het Rembrandt College zijn de gemiddelde examencijfers een indicator. Het Rembrandt College maakt elk jaar een analyse van de examenresultaten. Deze analyse wordt vervolgens besproken met de vaksecties. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Rembrandt College is tevreden over het beeld dat de inspectie op basis van een onderzoek in februari 2021 schetst van de ontwikkeling die de school doormaakt. De positieve feedback geeft een extra stimulans om de komende jaren te werken aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school.

Terug naar boven