Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath

Rembrandtlaan 2 3904 ZK Veenendaal

Schoolfoto van Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Rembrandt College kun je alle bij onze opleidingen behorende profielen en sectoren kiezen. Daarnaast worden per profiel/sector diverse keuzevakken aangeboden.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel: welke ondersteuning biedt de school

Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke ondersteuning de school jou kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het Rembrandt College neemt deel aan het samenwerkingsverband Veenendaal-Barneveld. De scholen uit het samenwerkingsverband zorgen er samen voor dat ze met elkaar álle expertise kunnen bieden.

Basisondersteuning

De basisondersteuning voor alle leerlingen en dus ook voor jou is erop gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedingsproblemen te signaleren. Voorbeelden van hulpaanbod zijn coachingsgesprekken door de mentor, kortdurende begeleiding door de schoolpedagoog of deelname aan een faalangstreductietraining in klas 2.

Soms heb je meer steun of zorg nodig

Soms heb je meer ondersteuning of zorg nodig. Denk aan dyslexie, dyscalculie of achterstand op het gebied van taal of rekenen. Het Rembrandt College helpt je en gebruikt, als het nodig is, specifieke kennis van de samenwerkende scholen en/of van onze ketenpartners.

Binnen het samenwerkingsverband is een dekkende infrastructuur van extra onderwijs-ondersteuning ingericht om alle leerlingen met een extra ondersteuningsvraag een passend aanbod te bieden. Deze extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen.

Toewijzing van extra ondersteuning

De grens tussen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt door het samenwerkingsverband bepaald. Het Rembrandt College stelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een ontwikkelingsperspectief op. Dit ontwikkelperspectief wordt geschreven op basis van zorgvuldig overleg met de ouders.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven