Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL1

Raadsgildenlaan 1 9646 AA Veendam

Schoolfoto van Winkler Prins openbare school voor voortgezet onderwijs/RL1

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomgegevens van onze leerlingen laten zien dat leerlingen over het algemeen een leerroute volgen die past bij het advies dat door de basisschool is afgegeven. De doorstroomgegevens van onze leerlingen verhouden zich ook goed ten opzichte van de landelijke trends.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Leerlingen die de Winkler Prins bezoeken maken een grote kans op het behalen van een diploma dat past bij het niveau dat door de basisschool is ingeschat. De slagingspercentages zijn al jaren op ten minste het landelijk gemiddelde. In de regionale vergelijking zijn de slagingspercentages hoog.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In algemene zin zijn de examencijfers goed. Het verschil tussen het Centraal examencijfer (CE) en het Schoolexamencijfer (SE) is beperkt en valt voor alle deelscholen binnen de 0,5 die door de Inspectie wordt voorgeschreven.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die een opleiding aan Winkler Prins beginnen, maken deze ook af en stromen daarna door naar het vervolgonderwijs. Indien leerlingen om wat voor reden dan ook (b.v. verhuizing) van school veranderen, vindt er een warme overdracht plaats tussen beide scholen.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Winkler Prins neemt deel aan veel samenwerkingen met veel verschillende instanties en organisaties buiten de school. Wij denken dat leerlingen ook zinvolle leerervaringen kunnen opdoen buiten de lessen op school. Wij volgen hierbij het principe: 'De school in de maatschappij, de maatschappij in de school'. De getoonde evaluaties geven slechts een beperkt beeld van alle contacten die wij in de loop der jaren zijn aangegaan.

Terug naar boven