Gregorius voor vwo en havo

Van Asch van Wijckskade 20 3512 VS Utrecht

Schoolfoto van Gregorius voor vwo en havo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij Descart vindt plaatsing van de leerlingen met een Havo of VWO advies plaats via de zogenaamde POVO procedure. De leerlingen worden op basis van het basis schooladvies daarop geplaatst in een HV-dakpan klas of een vwo-klas.

Bij Waldorf Utrecht is sprake van een heterogene onderbouw van Mavo, Havo en VWO. Alle niveaus zitten tot en met klas 9 (leerjaar 3) bij elkaar in de klas. De leerlingen worden in deze klassen geplaatst op basis van het basisschool advies.

De leerlingen van het brugjaar Jan Ligthart  worden geplaatst op basis van een warme overdracht met het basisonderwijs op grond van een Mavo, Havo of VWO advies. Bij het brugjaar Jan Ligthart wordt in overleg met ouders, basisschool en leerlingen bewust gekozen voor een tussenjaar. De leerlingen stromen na Jan Ligthart uit  naar klas 1 in het voortgezet onderwijs.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Op alle kwaliteitsnormen volgens de inspectie scoort de school voldoende. Het St-Gregorius College is een school die extra aandacht heeft voor de kansen voor leerlingen met betrekking tot onze regulier stroming. Het  laatste cohort leerlingen van deze stroming stroomt  uit in het schooljaar 23-24. De resultaten van Waldorf Utrecht betreffen momenteel slechts alleen het VMBO en daarbij hebben we in het schooljaar 21-22 een slagingspercentage van 100% behaald.

De overige leerlingen van Waldorf Utrecht (Havo en Vwo) en Descart hebben nog geen examen gedaan en hierover zijn dan ook nog geen examencijfers bekend.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het St-Gregorius College scoort op wat betreft de inspectie indicatoren op de norm van het meerjaren gemiddelde.

Terug naar boven