Gregorius voor vwo en havo

Van Asch van Wijckskade 20 3512 VS Utrecht

Schoolfoto van Gregorius voor vwo en havo

In het kort

Toelichting van de school

Moed, verbinding, kwaliteit en creativiteit

Het St-Gregorius College heeft op dit moment vier verschillende onderwijsroutes in huis en fungeert met al de opgedane kennis en ervaring binnen de reguliere mavo-, havo- en vwo-opleidingen als basis voor de nieuwe en onderscheidende routes van Waldorf Utrecht,  Descart en als speciale tak het Brugjaar Jan Ligthart.

De opgebouwde kennis en ervaring met de bedrijfsvoering, de opgedane ervaring met positive behavior support en de ontwikkelde expertise met betrekking tot het bieden van kansen, bieden de nieuwe onderwijskundige routes de ruimte om zich stap voor stap op door te ontwikkelen. Het is een complex proces om de onderling verschillende routes als “het nieuwe” te koesteren en ze tegelijkertijd te implementeren op de bestaande basis van opgebouwde kennis en ervaring. De drie leerroutes zijn onderling onderscheidend en verschillen in uitvoering en vorm. De basis draagt zorg voor de onderlinge samenhang en legt waar mogelijk logische, inhoudelijke en pragmatische verbindingen. Deze nieuw ontstane situatie betekent voor de school een herijking op de kernwaarden. In dialoog met het team, op basis van het bestuursbeleid en ons nieuwe aanbod (Waldorf, Descart, Brugjaar Jan Ligthart) hebben we de deels nieuwe kernwaarden geformuleerd:

 •   Kwaliteit
 •   Moed
 •   Creativiteit
 •   Verbinding

Onder dit BRIN-nummer vallen twee opleidingsroutes van het St-Gregorius:

Descart

Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. Leerlingen die van Descart komen, zijn innovatief en kunnen slimme oplossingen bedenken die niet altijd voor de hand liggen. Of dat nou oplossingen zijn voor technische, economische of kunstzinnige vragen, leerlingen van Descart zijn in staat om science en kunst te verbinden en combineren analyses met een open blik, wetmatigheid met schoonheid. Ze leren waarnemen en kijken, luisteren en hun oordeel uit te stellen. We bevorderen een onderzoekende houding met moed en initiatief.

Reguliere Bovenbouw

Onze reguliere stroming bouwen we zorgvuldig en met veel ondersteuning af. Het laatste schooljaar voor dit cohort betreft 2023-2024 (klas H5 en V6).

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Moed
 • Creativiteit
 • Verbinding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op het St-Gregorius College verbinden we leren zoveel mogelijk aan creativiteit. Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes.

Onze reguliere stroming bouwen we met zorgvuldig en met veel zorg af. Het laatste schooljaar voor dit cohort betreft 2023-2024 (klas H5 en V6).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
890

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven