Vakcollege Thamen

Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen

Profielkeuze

Toelichting van de school

De school is in een nieuwe fase terecht gekomen. Na enkele jaren van grondige voorbereiding en een fikse interne verbouwing is de school nu klaar voor nieuw, modern beroepsgericht onderwijs. Het aanbod is nu gericht op nieuwe beroepsgerichte leerroutes, die meer samenhang tussen de verschillende onderdelen laten zien. Daarmee wordt het aanbod ‘levensechter’ en meer gestoeld op wat er in de werkelijkheid ook plaatsvindt. 


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Thamen kent per team een zorgfunctionaris. Dat zijn docenten die mentoren en het team ondersteunen bij de zorg voor de leerling. zij kunnen in overleg met de ouders externe deskundigen inschakelen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven